INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

I. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient naszego sklepu, będący konsumentem w myśl przepisów kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Aby skorzystać z takiej możliwości, powinni Państwo poinformować nas o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Od dnia 01.01.2021 prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa przed upływem terminu 14 dni.

II. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiej samej formy płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie;
a w przypadku niewystarczającego salda, zwrot zostanie zlecony tradycyjnym przelewem bankowym na podany numer konta.

III. ADRES DORĘCZENIA

Sklep Tools4Action

Raven Sport Sp. z o.o. 

ul. Zabłocie 23/10

30-701 Kraków

z dopiskiem

“Zwrot” 

WZÓR FORMULARZA “ODSTĄPIENIE OD UMOWY”

Kliknij aby pobrać formularz

* Potwierdzeniem transakcji jest paragon bądź faktura. Jeżeli klient nie posiada takiego dokumentu, potwierdzeniem jest przelew bankowy bądź wiadomość e-mail z informacja o wygranej aukcji.

** Brak odstąpienia bądź podania numeru konta do korekty, powoduje wydłużenie korekty za zwracany towar.

*** Wszelkie niezgłoszone uszczerbki towaru, wynikające z niezabezpieczenia produktu przed zwrotem, zostaną doliczone do kosztów kupującego. 

© Raven Sport Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.