PROCEDURA REKLAMACJI

1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, należy zaprzestać użytkowanie oraz zgłosić informację sprzedawcy. Towar podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.

2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.

3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.

6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży). W przypadku ich braku Raven Sport Sp. z o.o. rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Raven Sport Sp. z o.o. 

7. Klient powinien dostarczyć towar pod niżej wymieniony adres; w tym celu proszę o wstępną informację drogą telefoniczną bądź e-mailową.

8. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Raven Sport Sp. z o.o.  uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

Adres, pod którym należy składać reklamacje:

Sklep Tools4Action
Raven Sport Sp. z o.o. 

ul. Zabłocie 23/10

30-701 Kraków

z dopiskiem

“Reklamacja”

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Kliknij aby pobrać formularz

* Uwaga! Nie odbieramy przesyłek pobraniowych!

© Raven Sport Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.